Växthus och trädgårds rörelse

Växthus och trädgårds rörelse
Axel Johansson och
Bertil Jarl
Fotograf

Arne Lundh