Torsten Wall drev under 30 talet pensionat på Håsta gård

Torsten Wall drev under 30 talet pensionat på Håsta gård
inomhus under Torsten Wall s tid
Fotograf

okänd