Ålderdomshemmet vid Väla

Ålderdomshemmet vid Väla
Fanny Charlotta Matilda Stark  hette den första föreståndarinnan på ålderdomshemmet. Hon var född i Adolf Fredriks församling i Stockholm 1855. Fru Stark stannade till 1920 då hon som pensionär flyttade till det forna fattighuset i Överselö där hon dog 1931. Fru Stark efterträddes av Anna Augusta Burell född 1873 i Länna socken. Fru Burell som var änka efter Anders Fredrik Burell som dog i Ljunga soldattorp 1912, stannade till december 1925 då hon flyttade vidare till Kallmar i Uppsala län.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1910

Källa:

Församlingsboken för Överselö