Herresta skola

Herresta skola
Herrestad skola låg vid Källstugan på Edeby.