Toresunds kyrka 1680-tal

Toresunds kyrka 1680-tal
Toresunds kyrka, teckning ur Johan Peringskiölds Monumenter i Södermanland från 1684.
Foto: KB.