Gustaf Lundquist

Gustaf Lundquist
Gustaf Albert Lundquist kom från Kristbo socken i Örebro år 1933 och köpte Kumla Uppgård efter familjen Lindkvist. Fru Lunquist hette Augusta Linnea och var född 1893 i Gällerstad socken i Örebro län.