Kvicksta - förläningsbrev år 1647

Kvicksta - förläningsbrev år 1647
Drottning Kristina (dotter till Gustaf II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg), senare Kristina Alexandra, var född 8 december 1626 på slottet Tre Kronor, död 19 april 1689 i Rom, var drottning av Sverige i egen rätt från 1632 till 1654, regerande från 1644. År 1647 skrevs detta förläningsbrev som innebar att landsbokhållaren Gustaf Swenssons änka och barn fick all dispositionsrätt över Kvicksta gård.