Anders Larsson på Berga - inlaga till tinget år 1817

Anders Larsson på Berga - inlaga till tinget år 1817
"Som jag undertecknad är i behof af en Dräng och nu lyckligtvis funnit en sådan från sin förra Husbonde lagligen skild så är härmed min ödmjuka anhållan att Herr Kamreraren Oldenburg är så god och skrifver Jonas Andersson hos mig i egenskap af Dräng och som i 8 dagars tid sine skylldigheter noggrant uppfyllt. 
Thoresunds socken och Berga 20 januari 1816.
Anders Larsson
Att Anders Larsson i Berga sitt bomärke egenhändigt skrifvit intygar såsom på en gång närvarande wittnen
C P Stigman	Vice Comminister
Axel Mårtensson Schollärare"
Bonden Anders Larsson var född i Norrby södergård den 3 september 1770. Hans hustru Maja Lena Ersdotter var född i Karlby i Ytterselö den 3 februari 1770. De hade 2 söner, Anders född 1796 och Lars född 1799. Enligt anteckningar i husförhörsboken var Lars förmåga att läsa klen och därmed även kunskapen i de olika skrifterna bl a Luthers Cateches.
Drängen Jonas Andersson var född i Spånga i Åker den 20 januari 1790. Han föddes kl 7 på aftonen. Modern var änka. Fadern bonden Anders Andersson dog av rötfeber den 16 maj 1789, 44 år gammal. Förutom den nyfödde Jonas hade modern 4 barn att försörja. Dottern Catharina som var äldst av de hemmavarande barnen, var 13 år gammal. 
Som vanligt var flyttade drängar och pigor på sig efter något år eller två. Jonas Andersson flyttade till Herresta redan hösten 1817.
Kamreraren Oldenburg som var född 1777 hette Fredrik Magnus i förnamn. Han var innehavare av Ärja no 3 i Åker. Han var skrivkunnig och som opartisk kamrerare behjälplig vid handhavande av de medel i socknen som utmättes via den årliga mantalsskrivningen i Toresund.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2017-01-02 17:37:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2017-01-04 11:03:56) Kontakta föreningen