Soldaten Gabriel Edholms änka

Soldaten Gabriel Edholms änka
”At Edholms enka Catharina Carlsdotter i Edeby soldattorp är ganska sjuklig och utfattig och icke kan utom hwad till hennes knappa lifsbergning tarfwas förtjena så mycket som erfordras till erläggande af de till henne påförda Kronoutskyllder intygar Thoresunds Pastor den 26 Now. 1816
E Tunell
v. P.  (vice Pastor)”
Edholm hette Gabriel i förnamn och var född 1763. Han var soldat sedan 1790. Catharina var född i Gryth 1766. Paret hade 3 söner – Carl Gustaf född 1789 och Eric född 1796 som dog mycket ung och Johan född 1799. De kom till Edeby från Mariefred 1795 och flyttade till Kungs Ladugården i Mariefred 1799 då Gabriel fick avsked från det militära. Därifrån flyttade de till Enhörna år 1800. Catharina kom tillbaka till Edeby soldattorp år 1813 och flyttade till Norrby skattgård år 1817 och där dog hon den 17 augusti 1819.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-12-20 09:22:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-12-20 09:30:01) Kontakta föreningen