Torparen Lars Gustafsson i Djupvik

Torparen Lars Gustafsson i Djupvik
Inlaga till tinget i december år 1819 angående Gustafssons hälsotillstånd