Kolsunds krog

Kolsunds krog
Vintervy från Selaön
Fotograf

Bertil Lindh

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Februari 2016