Kolsundet

Kolsundet
Vy från Björkfjärden
Fotograf

Bertil Lindh