Fiskaren Gottfrid Eriksson

Fiskaren Gottfrid Eriksson
Fiskaren Frans Gottfrid Eriksson med fru Hulda Maria kom till Kolsundet från Spånga 1907. De bodde kvar resten av sitt liv i socknen. Eriksson själv dog 1959 och hustrun 1955. Båda dog i Tuna storgård.