Elise och Josef Cornelius Holm i Rosa Villan ca 1920

Elise och Josef Cornelius Holm i Rosa Villan ca 1920
Josef Cornelius Holm grundade AB Remmar och lät 1917/18 bygga den byggnad som föregicks av Gula industrihuset och lät också bygga Rosa Villan.