Sven Magnus Stockman

Sven Magnus Stockman
Sven Stockman var född 1865 i Ödskölts socken i Dalsland. Han kom till Stallarholmen 1894 som handelsbiträde hos Isaac Kjellgren i Färjnäs. År 1905 övertog Stockman Kjellgrens handelsrörelse. År 1914 bygde han Stallarholmens valskvarn. Stockman avled i Stallarholmen 1942.