Gunnar Wahlgren

Gunnar Wahlgren
Gunnar Wahlgren kom till Stallarholmen 1933 och var disponent för Adlers Kartongfabrik AB som fanns i industrihuset. När industrihuset brann 1935 byggdes en ny industribyggnad upp - det Gula industrihuset. Adlers kartongfabrik lades ned men Gunnar startade sitt eget företag, Stallarholmens Industri AB dvs sängfabriken. Mer om Gunnar finns att läsa under personer.