Folkmängden i Toresund 1871 och 1872

Folkmängden i Toresund 1871 och 1872
I Husförhörslängden för perioden 1871 - 1875 redovisades folkmängden i Toresunds socken fördelad på respektive rote.