Kartongfabriken

Kartongfabriken
Vi vill påpeka att den person som står på bilden som Irja Koop sannolikt skall vara Helmi Koop som är mor till Irja. Irja var bara 8 år gammal när denna bild togs. Helmi däremot är i "rätt" ålder. Hon är född i Estland 1912, kom till Stallarholmen 1946 och dog i Huddinge 1978.