Sundby tegelbruk

Sundby tegelbruk
Skutan som syns i bild hette Sjöhästen. Den ligger nu som vrak vid Sundby strand strax bortom Granvik vid badet.