Sundby tegelbruk 1945

Sundby tegelbruk 1945
Skorstenarna sprängdes i augusti 1981 och inte 1983 som det står under bilden.