Sundby tegelbruk

Sundby tegelbruk
Nyuppförd tegellada på Sundby tegelbruk

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-02-07 19:50:06) Kontakta föreningen
Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-02-07 19:41:24) Kontakta föreningen