Karta över Sundby 1873

Karta över Sundby 1873
På kartan från 1873 kan man se att själva gårdsbebyggelsen på Sundby nu bestod av flera byggnader men låg på samma ställe som för 150 år sedan. Den avlånga byggnaden till höger om huvudbyggnaden och ladugårdsbyggnaden är gästgiveriet. Man kan också se att det nu fanns fler byggnader vid Granvik än bara backstugan och torpet som funnits där tidigare. Vi kan också se att tegelbrukets byggnader ännu inte är uppförda och att det fortfarande är sparsamt med byggnader på ”Brogatan”. Här finns den gamla backstugan kvar plus en byggnad som kom att bli Lindholms mejeri år 1875. I backstugan som egentligen var den gamla krogen som fanns mellan 1740 – 1825 bodde inhysesmannen Carl Eric Edlund med hustrun Lovisa Jansdotter. År 1874 dog inhysesmannen Edlund och änkan flyttade från backstugan och blev skriven på socknen. In i backstugan flyttade nu garvaren Per Otto Andersson med familj. Andersson köpte marken eller garveritomten som var ca 2200 kvadratmeter för 350:- av Carl Gustaf Grandin på Sundby och startade garveriverksamhet. I mejeriet huserade mejeristen Lindholm med sin personal. Mejeriet bestod av 2 st byggnader. I den ena bodde pigan Johanna Sofia Törnkrantz och fröken Ebba Emanuela Cederström som kom dit 1874.  

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-01-27 16:40:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2018-12-24 10:02:52) Kontakta föreningen