Karta över Sundby 1719

Karta över Sundby 1719
På denna karta från 1719 kan man se att boningshuset på Sundby låg då som nu ungefär vid Toresunds IP. I övrigt fanns som enda bebyggelse en backstuga för drängar vid Granvik och likaså en backstuga på landtungan, nuvarande Brogatan ut mot färjeläget mot Selaön. Denna landtunga tillhörde Sundby och kallades Sundby ägor och från ca 1694 i mantalslängden Stallarholm. I backstugan som sannolikt byggdes i slutet på 1600-talet drevs krogverksamhet från ca 1740 - 1825. Enligt kartan ovan fanns en jagbacke mellan den odlade marken och ned mot Mälaren. Idag skulle vi säga att detta område omfattades av Källarbacken, Rosendalsvägen och Sundby hagväg.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-01-27 16:29:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2018-12-24 09:48:53) Kontakta föreningen