Sundby gård i mars 2014

Sundby gård i mars 2014
Huvudbyggnadens stomme är från 1700-talet. Sidobyggnaden är tillkommen under 1900-talet
Fotograf

Bertil Lindh