Karta från 1641

Karta från 1641
Karttext:)
Lacus Mälaren.
Hårdwals angh1 till Hältårp.
Denne ängh hörer till Löffnäss.
Spånswikz ägor möta, krono 1/2 gärdz.
Hältårpz betz haga.
Baggebolz ängh, hårdwall och tuwigh ibland.
Sandiordh.
Skipy ägor möta, krono 1/2 hemman.
I bäge sandjord.
Tragårdztarpz2 åker, krono 1/2.
Sandiordh i bägge.
Mälaren.
Hålma.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2019-01-09 13:04:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2019-01-09 13:05:04) Kontakta föreningen