Torpet Landholmen

Torpet Landholmen
I torpet på Landholmen bodde vid denna tid torparen Klaes Henrik Karlsson född i Baggebohl 1866, med hustru Johanna Charlotta Ahlgren född i Mariefred 1867, dottern Märta Linnea född i Landholmen 1904, samt sonen Karl Evert född i Landholmen 1912.