Vy från Vaxängsfjärden med mangårdsbyggnaden i Vaxäng i bakgrunden.

Fotograf

Bertil Lindh