Farleden vid Vaxängsfjärden

Farleden vid Vaxängsfjärden
Bilden är upphovsrättsskyddad och godkänd av ”Ó Sjöfartsverket”
Fotograf

Bertil Lindh - scannat från sjökort.