Salby med Kumla viltvatten

Salby med Kumla viltvatten
Till vänster i bild ses de vattenområde där många fågelarter kan ses både sommar och vintertid.
Fotograf

Bertil Lindh