Mangårdsbyggnaden i Salby.

Mangårdsbyggnaden i Salby.
Mangårdsbyggnaden från väster. Byggnaden ursprungligen uppförd i mitten av 1800-talet och senare renoverad.
Fotograf

Berti Lindh