Mangårdsbyggnaden i Salby

Mangårdsbyggnaden i Salby
Mangårdsbyggnaden från öster. Byggnaden ursprungligen uppförd i mitten av 1800-talet och har senare renoverats.
Fotograf

Bertil Lindh