Elände på Karlunda Brink

Elände på Karlunda Brink
”At hustrun Maria Broberg i Carlunda Brink Thoresunds socken är af mig undersökt och att jag befunnit henne af ett swårt moderfall plågad hvilket moderfall nu öfwer ett år blifvit med hwarje dag wärre samt att detsamma för närwarande är mycket swårt och utehengande uppdrifwit stort och sårigt intygar Beata C Engdal Mariefred den 18 april 181. Examinerad Barnmorska.
Med originalet likalydande betygar C P Stigman och A Mårtensson

At hustrun Maria Brobergs i Carlunda Brink Thoresunds socken tillstånd är till alla delar sådant som Barnmorskan Beata C Engdal genom sin nyssnämnda Hustru lemnade attest intygade at hon till följe af denna åkomma nu mera till alla tyngre arbetens förrättande oförmögen äfvensom att hon till lättare sysslor hwarken sådana hwartill gående eller sådana hwartill sittande fordras icke utan största svårighet och hvad de förra beträffade icke utan sitt tillstånds förwärrande kan bestrida warder härmedelstd å aflagd Ed så samt mig Gud Hjelpe till lif och själ betygadt.
Marifred den 18 april 1814.    F W Brannius. Med Doct. 
Med originalet likalydande intygar C P Stigman och A Mårtensson”

Marias tillstånd var allvarligt. I 1800-talsutgåvan av Nordisk Familjebok kan man läsa att moderfall var detsamma som livmoderfall eller framfall. Ett allvarligt tillstånd på den tiden.

Maria Broberg (som ogift Andersdotter Lundberg) var född i Lundbergs soldattorp i Åker den 4 februari 1771 och hustru till skomakaren Carl Broberg som var född i Arboga 1776. Paret hade 2 barn. Anna Katrina som var född i Räfsnäs 1808 och Johanna Sofia som var född i Karlunda Brink 1811. Carl och Maria var stattagare i Räfsnäs innan Carl blev sjuklig och sadlade om till skomakare och flyttade till Hista gamla soldattorp på Karlunda ägor. När Carl dog 1827, 51 år gammal blev Maria fattighjon och flyttade år 1830 till fattigstugan där hon dog i februari 1842, 70 år gammal.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Bertil Lindh (2017-01-04 16:35:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2020-05-03 06:42:41) Kontakta föreningen