Adolfsbergs gård

Adolfsbergs gård
Vy från Stallarholmen
Fotograf

Bertil Lindh