Skomakare Långström i Lötha grind

Skomakare Långström i Lötha grind
Inlaga till tinget i januari 1816 beträffande skomakare Långströms hälsotillstånd.