Vånga no 1 - det gamla länsmansbostället

Vånga no 1 - det gamla länsmansbostället
Mangårdsbyggnad för länsmannen uppbyggd år 1860. Den sista länsmamnnen som bodde här hette Emil Lennmalm.
Fotograf

Bertil Lindh