Poststugan

Poststugan
Poststugan som var en backstuga på Norrby ägor anges för första gången i husförhörslängderna året 1835. Då bodde där änkan Anna Caijsa Säll född i Gåsinge 1774 (död 1838) med sonen Anders född i Ytterselö 1795. De var fattighjon.
Fotograf

Bertil Lindh