Den gamla smedjan.

Den gamla smedjan.
Smedjan byggdes i början av 1800-talet eller möjligen i slutet av 1700-talet och var i bruk till slutet av 1800-talet då en ny smedja byggdes.
Fotograf

Bertil Lindh