Stora Eneby - vy mot Gesta

Stora Eneby - vy mot Gesta
Del av trädgården och gamla ekonomibyggnader. Persikoträd med frukt i centrum.
Fotograf

Bertil Lindh