Den gamla "gravstenen" på Stora Eneby

Den gamla "gravstenen" på Stora Eneby
Den gamla ”gravstenen” på Stora Eneby är sannolikt från 1600-talet. Det står E  L S,  K  I D  i S Enebÿ.
Mellan 1642 – 1651 bodde Erik på kronohemmanet Stor Enbÿ. Åren 1653 – 1654 bodde Hans där och 1655 bodde Olof i Stor Enbÿ. 1656 bodde ”enkian” där dvs änkan till någon av de tidigare herrarna där förmodligen Olof. Efternamnen på herrarna är inte nedtecknade i mantalslängderna. Man var sparsam med bläcket på 1600-talet.
Åren 1657 – 1671 bodde en ny Erik på Stor Enbÿ. Denne Erik dog sannolikt 1671 för året därpå och fram till ca 1705 bodde där Eriks son Jöns Eriksson med hustru och barnen Olof, Erik och Karin (Kerstin). Det finns inga begravningsböcker före 1674 tyvärr så man kan inte se när de dog eller begravdes. År 1707 hade sonen Olof Jönsson tagit över som bonde på Stora Eneby.
Man kan anta att E  L S på stenen står för Erik Larsson och K  i  D står för hans hustru som kan heta Karin eller Kerstin Jönsdotter. Karin och Kerstin var samma namn förr. I kyrkböckerna står ibland Karin och ibland Kerstin för samma person. Det var ju ingen ordning på stavningen förr och i (I) var ofta lika med J. Eriks och hustruns son Jöns kan ha fått sitt namn efter sin morfar vars namn då också kan ha varit Jöns.
Fotograf

Bertil Lindh


Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-07-12 09:56:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-08-02 19:35:24) Kontakta föreningen