Huvudbyggnaden på Stora Eneby.

Huvudbyggnaden på Stora Eneby.
Per Erikson lät  rusta   boningshuset som  på 1800-talets början var ett timrat hus på gråstensgrund och inte särskilt stort. Han beslutade  att bygga ut huset och köpte därför ett tegelhus i Strängnäs, som skulle rivas. Med teglet från rivningshuset lät han bygga ut det befintliga huset med  ca 8 meter på varje sida, men bara en våning. Huset blev nu 30 meter långt. I södra delen inreddes ett nytt kök, serveringsgång och pigkammare och i norra delen en stor salong. 
Fotograf

Margareta Borg