Inlaga till mantalsskrivning 1813.

Inlaga till mantalsskrivning 1813.
At Sonen Jan Petter Pehrsson i Edeby Östergård är esomoftast besvärad av fallandesot och flera smärtsamma åkommor, hwarigenom han sättes utur stånd till nödiga sysslors förrättande och förtjänande af så mycket som till sitt lifsuppehälle och Kronoutskyllders erläggande tarfwas warder härigenom intygadt af Thoresund den 10 januari 1813
E Tunell
v. P.  (vice Pastor)
Erik Lund
comminister i Thoresund
Anders Olofsson i
Edeby	
Jan Nilsson i
Kantorp
Jan Petter var son till bonden Pehr Ersson född 1762 i Härad och hans hustru Maria Andersdotter född 1766 i Edeby. Jan Petter var född 1791 i Edeby. Han hade syskonen:
Eric 	        född 1788
Maja Stina 	född 1793 tvil-
Greta Lisa 	född 1793 lingar
Ewa Kaijsa 	född 1796
Anders	        född 1802
Jan Petter Pehrsson drunknade den 25 juli 1814, 22 år gammal vilket mycket väl kan ha varit en följd av hans sjukdom.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-12-20 09:33:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-12-20 09:42:09) Kontakta föreningen