Johan Oscar Groths avgångsbetyg från Gesta skola

Johan Oscar Groths avgångsbetyg från Gesta skola
Johan Oscar var född i Gesta soldattorp den 3 december 1874. Oscar gick i Gesta skola från sitt 9:de åldersår till sitt 13:e. I avgångsbetyget skrivet av läraren Adolf Henriksson kan man se att Oscar var duktig i Katekesen och i matematik eller räkning som man skrev då. Oscar var säkerligen också duktigare i modersmålet och skrivning än vad avgångsbetyget visar om man skall döma av de dikter han skrev i mer mogen ålder. Åren 1913 - 1947 bodde Oscar Groth med hustrun Josefina Axelina i Vretalund på Vreta.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-10-20 20:10:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-10-20 22:10:09) Kontakta föreningen