Skrift om Vreta by från 1989

Skrift om Vreta by från 1989
Skriften som är en redogörelse för Vretas historia finns  att köpa på Stallarholmens hembygdsförening.