Vretalund

Vretalund
Första gången Vretalund som var backstuga på Vreta ägor, nämns i husförhörslängden är 1856 då Anders Jansson Stenquist med fru Hedda Hilma Hedberg och dottern Sofia flyttade dit från Lilla Eneby.
Åren 1913 – 1947 bodde där Johan Oscar Karlsson Groth med sin hustru Josefina Axelina.