Sven Lundell

Sven Lundell
Sven Lundell har genom sin fotografiska gärning bidragit till dokumentationen av gamla tider i Toresund.