Västra Stenby

Västra Stenby
Här finns fastigheterna Rydborg och Rönnehill som avstyckades från Stenby 1915 respektive 1925 och såldes till f d soldaten i Åkerby soldattorp Karl Oskar Albin Sjöstedt och hans hustru Amanda.
Fotograf

Bertil Lindh