Lilla Eneby och Ulfsberga

Lilla Eneby och Ulfsberga
Karta från laga skifte 1840