Lilla Eneby och Ulfsberga

Lilla Eneby och Ulfsberga
Karta från storskifte år 1778