Lilla Eneby soldattorp

Lilla Eneby soldattorp
Bilden är hämtad ur Ewert Wahlbergs arkiv över soldater och soldattorp i Södermanland