Vy mot Marsjön vid Ulriksberg

Vy mot Marsjön vid Ulriksberg
Under 1800-talets andra hälft gick Marsjön halvvägs upp till mangårdsbyggnaden på Ulriksberg
Fotograf

Bertil Lindh